AZ | RU

XX əsr Azərbaycan poeziyasının ingilis dilinə tərcümə məsələləri

Gül, Ətrabə Bayram qızı. filol. e. n.