AZ | RU

Müasir dövrdə elektron kitabxanaların formalaşması perspektivləri

Əliquliyev, Rasim Məhəmməd oğlu. tex. e. d-ru, prof.

1950-