AZ | RU

Azərbaycan xalq musiqisinin nəzəri əsasları

İmrani, Rafiq Hüseyn oğlu. (İbrahimov) sənətşünas, publisist, tarixçi, sənətşünaslıq e. d-ru, prof.

1951-