AZ | RU

M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 90 il elm və mədəniyyətin xidmətində

Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Əməkdar elm xadimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix e. d-ru, prof., akad.

1931-2020