AZ | RU

Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri

Məmmədov, Elşən Qardaşxan oğlu.

1974-