AZ | RU

Ümumi fizika kursu

Qocayev, Niftalı Mehrəli oğlu. fiz.-riyaz. e. d-ru, prof.

1936-