AZ | RU

Şuşa şəhərinin tarixi

Hüseynov, Yunis Rza oğlu. tarix üzrə fəls. d-ru