AZ | RU

Əsərləri

Yaqub, Zəlimxan. (Yaqubov Zəlimxan Yusif oğlu) Xalq şairi, ictimai xadim

1950-2016