AZ | RU

Azərbaycanın idman tarixində Heydər Əliyev mərhələləri

Quliyev, Dilqəm Qasım oğlu. Əməkdar məşqçi, pedaqoq, alim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, prof.

1950-