AZ | RU

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Əməkdar incəsənət xadimi, teatrşünas-tənqidçi, jurnalist, sənətşün. üzrə e. d-ru, prof.

1949-