AZ | RU

Azərbaycan təhsil tarixi

Mərdanov, Misir Cumayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, fiz.-riyaz. e. d-ru, prof.

1946-