AZ | RU

İnformasiya mühəndisliyi

Kazımi, Pərviz Firudin oğlu. tarix üzrə fəls. d-ru, dos.

1959-