AZ | RU

Kitabxana-informasiya fəaliyyətinin iqtisadiyyatı

Qurbanov, Azad İsa oğlu. fiz.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru, dos.