AZ | RU

Şuşa Zaqafqaziyada müstəsna əhəmiyyət kəsb edən təhsil mərkəzi və ziyalılar şəhəridir [Mətn] :

Şırlanlı, Əyyub. (Şuşalı; Əbdüləzimov Əyyub Şəfahət oğlu) şair, publisist

1947-