AZ | RU

Azərbaycan dilinin dialekt leksikası

Bayramov, İbrahim Məhəmməd oğlu. filol. e. d-ru, prof.

1954-