AZ | RU

Azərbaycan təhsil tarixi [Mətn]

Mərdanov, Misir Cumayıl oğlu. əməkdar elm xadimi, fiz.-riyaz. e. d-ru, prof.

1946-