AZ | RU

Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi [Mətn] :

Məmmədov, Nazim Rəhbər oğlu.