AZ | RU

Gözəlliyə açılan pəncərə [Mətn]

Rəhmanzadə, Fazil Şamil oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi, filol. e. d-ru, yazıçı-publisist

1942-