AZ | RU

Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi

Şəkərəliyev, Arif Şəkərəli oğlu. əməkdar elm xadimi, iqt. e. d-ru, prof.

1966-