AZ | RU

Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı [Mətn] :

Abdullayeva, Zemfira Kəlpəli qızı. sənətşünaslıq üzrə fəls. d-ru, prof.