AZ | RU

Bəstəkarın yüksək vəzifəsi və amalı [Mətn] :

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. (Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri, Prezident dövrü ; 1993-2003)

1923-2003