AZ | RU

El nəğmələri, xalq oyunları [Mətn]

Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. ədəbiyyatşünas, folklorşünas, filol. e. d-ru, prof.

1945-2012