AZ | RU

Bəxtiyarlıq mahnısı

Niyazi. (Hacıbəyov-Tağızadə Zülfüqar oğlu) Xalq artisti, bəstəkar, dirijor

1912-1984