AZ | RU

Azərbaycanın Paris sülh konfransındakı elçiləri [Mətn] elmi red. N. Vəlixanlı; mətni haz. Z. Dulayeva, L. Şalamova, F. Bağırov, F. Əhmədova; AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi