AZ | RU

Dünyanın türk-müsəlman dövlətlərinin mədəni əlaqələrinin genişlənməsi [Mətn]:

İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. tarix e. d-ru, prof.

1920-