AZ | RU

Səməd Vurğun və Azərbaycan etnoqrafiyası

Vəliyev, Fəzail İmran oğlu. tarix e. d-ru

1956-