AZ | RU

Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisəqarızadə kitabxanasının kataloqu [Mətn]

Şərifli, Kamandar Kazım oğlu. (Şərifov) tekstoloq, filol. e. d-ru, prof.

1940-