AZ | RU

Azərbaycan musiqisi və təsviri sənət [Mətn]

Abdullayeva, Səadət Abutalıb qızı. musiqişünas-alim, sənətşün. e. d-ru, prof.

1940-