AZ | RU

Şərq muğamları [Mətn]:

Məlikov, Arif Cahangir oğlu. xalq artisti, əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar, pedaqoq, prof., akad.

1933-2019