AZ | RU

Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman

Axundova, Elmira Hüseyn qızı. Xalq yazıçısı, nasir, publisist, tərcüməçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. n.

1953-