AZ | RU

Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası [Mətn]:

Qasımov, Ədalət. tarix e. d-ru