AZ | RU

Azərbaycanda xanəndəlik ənənəsinin və vokal mədəniyyətinin yaranması və inkişafı [Mətn]:

Axundova, Gülarə Əhməd qızı. ped. üzrə fəls. d-ru, dos.