AZ | RU

Azərbaycan xalq musiqisi rus musiqi xadimlərinin tədqiqatlarında [Mətn]:

Hüseynova, Ellada Əlihüseyn qızı. Əməkdar mədəniyyət işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəls. d-ru, dos.

1961-