AZ | RU

Azərbaycan dialektologiyasının əsasları

Şirəliyev, Məmmədağa Şirəli oğlu. akad.

PDF versiyasını endir