AZ | RU

Abşeron neftli - qazlı rayonu qırməki və qırməkiüstü lay dəstələri suxurlarının litoloji - petroqrafik xüsusiyyətləri və kollektor xassələri [Mətn]:

Mehdiyev, Ülvi Şəfaət oğlu.