AZ | RU

Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər

Şəkərəliyev, Arif Şəkərəli oğlu. Əməkdar elm xadimi, iqt. e. d-ru, prof.

1949-