AZ | RU

Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları

Şərifli, Kamandar Kazım oğlu. (Şərifov) filol. e. d-ru, prof.

1940-