AZ | RU

Bu ellərə vurulmuşam [Mətn]

Əhmədova, Əzizə Yəhya qızı. (Türkan) filol. e. n