AZ | RU

Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri

Əliyev, İqrar Həbib oğlu. tarix e. d-ru, prof., akad.