AZ | RU

Dilimiz-varlığımız [Mətn]:

Xələfli, Əli Rza. (Əzizli Əlirza Zal oğlu) şair-publisist

1953-