AZ | RU

Təhsil sahəsində tədqiqatların əsas istiqamətləri [Mətn]:

Mehrabov, Abdulla Oruc oğlu. tex. e. d-ru, prof., akad.