AZ | RU

Tibbi mikologiya [Mətn]:

Qarayev, Zakir Ömər oğlu. tibb e. d-ru, prof.