AZ | RU

Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili

Hüseynov, İlqar Həsrət oğlu. kulturologiya üzrə e. d-ru, prof.

1965-