AZ | RU

Aşıq Ələsgər şerinin leksik-üslubi xüsusiyyətləri [Mətn]

Qasımova, Şəkər.