AZ | RU

Heydər Əliyev torpaq islahatları regionların sosial-iqtisadi inkişafının əsasıdır

Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. biol. e. d-ru, prof., akad.

1947-