AZ | RU

Göyçə aşıqları və el şairləri [Mətn]

İsmayılov, Hüseyn Ələsgər oğlu. (İsmayıl Hüseyn) filol. e. d-ru, prof.

1952-