AZ | RU

Azərbaycan dilinin semantikası

Məmmədov, İsmayıl.