AZ | RU

Sabitliyi pozan amillər və onların nəticələrinin xarakteristikası

Ocaqov, Həbib Osman oğlu. tex. e. d-ru, akad., prof., I dərəcəli kapitan

1939-