AZ | RU

Abşeron neftli-qazlı vilayəti qala və qırmakı altı lay dəstələri süxurlarının litoloji-petroqrafik xüsusiyyətləri və kollektor xassələri [Mətn]:

Mehdiyev, Ülvi Şəfaət oğlu.