AZ | RU

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Axundov, Ağamusa Ağası oğlu. Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, dilçi, türkoloq, filol. e. d-ru, prof., akad.

1932-2015